Uppdaterad info angående covid

När regleringen som begränsat antalet platser/kvm tas bort 15/7 öppnar vi successivt upp för fler deltagare. Vi kommer att börja med 16 deltagare per klass (mot ordinarie 26). Vi fortsätter med extra försiktighetsåtgärder, som separat in- och utgång och håller avstånd. TACK alla som fortsatt att träna IRL eller online. Under det gånga året har vi många gånger fått stanna upp och hitta nya vägar. Nu blickar vi med tillförsikt framåt.